Kuka olen

Kuka olen?

Olen ylemmän erityistason (YET) ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja työnohjaaja (Valviran hyväksymä ja KELA-korvattavuus).  Olen opiskellut myös kognitiivisen lyhytterapian opinnot.

Peruskoulutukseni on Master of Science, Solution Focused Therapy. Olen myös koulutukseltani ammatillinen opettaja. Olen erikoistunut kriisien ja traumojen hoitamiseen, erilaisten psyykkisten sairauksien sekä päihde- ja muiden riippuvuuksien hoitamiseen.

Olen kiinnostunut luovien menetelmien käytöstä terapiassa ja olen aloittanut expressiivisen taideterapian opinnot. Siinä painotetaan luovuuden sekä taiteen merkitystä ja niiden mahdollisuuksia löytää ja luoda uusia ratkaisuja. Asiakkaan ei tarvitse olla taiteellisesti lahjakas eikä taitava voidakseen työstää asioitaan taiteen avulla. Ekspressiivinen taideterapia on monitaiteista; terapiassa voidaan hyödyntää kuvataidetta, musiikkia, liikettä, sanataidetta ja draamallisia elementtejä.

Työhistoriani

Minulla on pitkä työkokemus ihmisten auttamisesta erilaisissa psyykkisissä vaikeuksissa, kriiseissä sekä onnettomuuksissa ja katastrofeissa. Olen työskennellyt lasten-, nuoriso- sekä aikuispsykiatriassa yhteensä 10 vuoden ajan. Kriisityötä olen tehnyt 12 vuoden ajan. Lisäksi olen tehnyt työtä päihderiippuvuuksista kärsivien ihmisten ja heidän läheistensä kanssa. Minulla on kokemusta myös organisoimisesta, koordinoinnista sekä johtamisesta.

Toimintaperiaatteeni

Toiminta-ajatuksenani on tarjota ratkaisukeskeistä psykoterapiaa, kognitiivista lyhytterapiaa sekä yhdistää näihin luovia menetelmiä. Minulla on humanistinen ihmiskäsitys, jonka mukaan ihminen kykenee itse ohjaamaan omaa elämäänsä, tekemään valintoja ja kehittymään.  Minusta on tärkeää hyvän yhteistyösuhteen aikaansaaminen asiakkaan kanssa. Tavoitteenani on löytää yhdessä asiakkaan kanssa häntä eteenpäin vieviä ajatuksia ja toimintatapoja.

Tiina Korvenranta p.
Vastaanottoni on Tikkurilassa Vantaalla, osoitteessa Kielotie 44.

Yhteystiedot

Terapia-Ranta

2263534-9

Osoite

Kielotie 44 
01300 VANTAA

Puhelin

040 827 4596

Sähköposti

tkorvenranta@gmail.com

captcha
(Kirjoita viereiset kirjaimet)