Kuka olen

Kuka olen?

Olen ylemmän erityistason (YET) ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja työnohjaaja (Valviran hyväksymä ja KELA-korvattavuus).  Olen opiskellut myös kognitiivisen lyhytterapian opinnot.

Peruskoulutukseni on Master of Science, Solution Focused Therapy. Olen myös koulutukseltani ammatillinen opettaja. Olen työurani aikana syventynyt kriisien ja traumojen hoitamiseen, erilaisten psyykkisten sairauksien sekä päihde- ja muiden riippuvuuksien hoitamiseen.

Olen kiinnostunut luovien menetelmien käytöstä terapiassa ja opiskelen parhaillaan ekspressiivistä taideterapiaa. Ekspressiivisessä taideterapiassa painotetaan luovuuden sekä taiteen merkitystä ja mahdollisuutta löytää ja luoda uusia ratkaisuja taiteellisen työskentelyn avulla. Asiakkaan ei tarvitse olla taiteellisesti lahjakas eikä taitava voidakseen työstää asioitaan taiteen avulla. Ekspressiivinen taideterapia on monitaiteista; terapiassa voidaan hyödyntää kuvataidetta, musiikkia, liikettä, sanataidetta ja draamallisia elementtejä.

Työhistoriani

Minulla on pitkä työkokemus ihmisten auttamisesta erilaisissa psyykkisissä vaikeuksissa, kriiseissä sekä onnettomuuksissa ja katastrofeissa. Olen työskennellyt lasten-, nuoriso- sekä aikuispsykiatriassa yhteensä 10 vuoden ajan. Kriisityötä olen tehnyt 12 vuoden ajan. Lisäksi olen tehnyt työtä päihderiippuvuuksista kärsivien ihmisten ja heidän läheistensä kanssa. Minulla on kokemusta myös organisoimisesta, koordinoinnista sekä johtamisesta.

Toimintaperiaatteeni

Toiminta-ajatuksenani on tarjota ratkaisukeskeistä psykoterapiaa, kognitiivista lyhytterapiaa sekä yhdistää näihin luovia menetelmiä. Minulla on humanistinen ihmiskäsitys, jonka mukaan ihminen kykenee itse ohjaamaan omaa elämäänsä, tekemään valintoja ja kehittymään.  Minusta on tärkeää hyvän yhteistyösuhteen aikaansaaminen asiakkaan kanssa. Tavoitteenani on löytää yhdessä asiakkaan kanssa häntä eteenpäin vieviä ajatuksia ja toimintatapoja.

Tiina Korvenranta p.
Vastaanottoni on Tikkurilassa Vantaalla, osoitteessa Kielotie 30-32.

Yhteystiedot

Terapia-Ranta

2263534-9

Osoite

Kielotie 30-32 
01300 VANTAA

Puhelin

040 827 4596

Sähköposti

tkorvenranta@gmail.com

captcha
(Kirjoita viereiset kirjaimet)